Språk/Language

Framtid Finspång
- samråd för ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med ny översiktsplan för Finspångs kommun.

Illustration med färgglada personer.

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Finspång. Enligt beslut i miljö- och samhällsberedningen 18 december 2018 sänds samrådsförslaget nu ut på samråd. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen.

Samråd pågår mellan 21 januari 2019 till 17 april 2019.

Samrådsförslaget till ny översiktsplan för Finspång är digitalt och du når förslaget via länken Samrådsförlag till ny översiktplan.

Så lämnar du synpunkter

För att synpunkter och yttrande på översiktsplanen ska hanteras i det fortsatta arbetet ska dessa lämnas in med kontaktuppgifter via översiktsplanens flik ”Synpunkter”, via länken nedan eller via e-post.

Om du lämnar synpunkter via e-post

Om du lämnar synpunkter via e-post kommun@finspang.se är det viktiga att du anger följande uppgifter:

 • Rubriken "Samråd översiktsplan KS 2018.1318” ska stå i ämnesraden.
 • Dina kontaktuppgifter måste finnas med;
  • Namn
  • Telefon
  • E-post
 • Det måste framgå i vilken egenskap du lämnar synpunkter; som privatperson eller annat som exempel företag, föreningen eller likande. Då ska det framgå vilket företag eller förening det gäller.

Välkomna att lämna dina synpunkter!

Drop-in-möten för dig som har frågor

Under samrådstiden kommer tjänstemän och förtroendevalda finnas tillgängliga för att svara på frågor om den digitala plattformen samt för att berätta om hur man går tillväga för att lämna synpunkter på översiktsplanen. Det genomförs som drop-in tillfällen i den före detta skobutiken på hörnet i kommunhuset. Hit kan du som intresserad komma när det passar dig. Ingen föranmälan krävs.

 • Torsdag 28 februari, kl. 16-19.
 • Fredag 1 mars, kl. 10-13.
 • Tisdag 5 mars, kl. 16-19.
 • Torsdag 7 mars, kl. 10-13.
 • Lördag 9 mars, kl. 9-12.

Yttrande på samrådsförslaget ska lämnas via översiktsplanens flik ”Synpunkter” senast den 17 april 2019.

Missiv och planeringsunderlag

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Malmberg
Utvecklingschef
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information