Språk/Language

Brottsförebyggande arbete

Känslan av säkerhet och trygghet är för de allra flesta människor något som vi prioriterar väldigt högt. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg skola att gå till är viktiga trygghetsaspekter.

Kontakt

Emelie Lagervall
Säkerhetssamordnare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-852 80
emelie.lagervall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång