Språk/Language

Prao

Under veckorna 19 och 22 är det återigen dags för elever från Grosvadsskolan (v 22) och Nyhemsskolan (v 19) att prova på arbetslivet.

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) genomförs för att eleverna skall får testa på olika yrken och skapa sig en uppfattning om vad de vill eller inte vill arbeta med i framtiden.

För att detta skall kunna genomföras måste vi kunna erbjuda eleverna en rik variation av praoplatser och det är det idag stor brist på.

Vårt mål är att tillhandahålla en meningsfull och likvärdig PRAO med hög kvalité. Vi söker brett efter platser hos både privata och offentliga aktörer för att kunna erbjuda eleverna en rik variation av praoplatser. Nu söker vi därför efter arbetsgivare som vill ge ungdomarna från Finspångs kommuns två högstadieskolor chansen att upptäcka sin framtida arbetsplats under vår- och höstterminen 2020.

Unik fördel för arbetsgivare

Genom att ta emot PRAO så får du möjlighet att möta en grupp som aldrig annars är representerad på arbetsplatsen. Ungdomar; framtidens medarbetare. Som arbetsgivare har du möjlighet att inspirera samt påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ge en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske locka en elev till ett bristyrke. PRAO innebär att du i framtiden möter ungdomar som är bättre rustade för arbetslivet i samband med rekrytering.

Är ditt företag en framtida arbetsgivare?

Självklart är det så. Är du en framtida arbetsgivare, så är det också framtidens vuxna du ska anställa. Förr eller senare.

Här i Finspångs kommun lämnar ca 230 ungdomar grundskolan varje år inför gymnasiestudier och arbetsliv. Vi kan tillsammans se till att de 230 ungdomarna har fått möjlighet att bilda sig en bra uppfattning om olika yrkesalternativ i relation till sig själva för att kunna göra kloka studie- och yrkesval. Genom att erbjuda en stor variation av praoplatser kan vi lyfta fram alla yrkesmöjligheter som finns här i vår kommun.

Att få vistas på en arbetsplats, vara en del i ett lag och ha vuxenkontakt under en period ger ungdomar möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar. Det ökar elevens kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter. Att låta eleverna se vilka olika yrken som finns på just er arbetsplats samt vilken utbildning som krävs för er bransch hjälper dem i sitt framtida val av utbildning.

Företagets möjligheter

  • Tillgång till nytänkande ungdomars perspektiv på verksamheten.
  • Möjlighet att stärka kollegor med nytt ansvar i form av mentorskap.
  • Se över arbetssätt och metoder när man möts med frågor om varför saker sker på ett visst sätt.
  • Goodwill för sitt samhällsengagemang.
  • Möjlighet till långsiktig rekrytering.
  • Sprida kunskap om näringslivet.
  • Träffa tänkbara sommarjobbare/framtida medarbetare.

Kommunens Praosamordnare

För att underlätta för er som tar emot praoelever kommer ni har ha kontakt med kommunens praosamordnare som nätverkar med studie- och yrkesvägledare på respektive högstadieskola. Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommunens praosamordnare Jessica Larsson.Intresseanmälan, ta emot prao-elever
Ange det antal elever ni uppskattar att ni kan ta emot per praoperiod.Relaterad information

Från och med 1 juli 2018 har riksdagen beslutat att återinföra minst tio dagar obligatorisk praktisk arbetslivsorientering, prao. I Finspångs kommun har vi beslutat att fördela dagarna. Elever i årskurs 8 ska ha fem praodagar på våren och årskurs 9 ska ha fem praodagar på hösten.

Så genomför du en bra prao

Här hittar du information och förklarande filmer om vad prao innebär samt lektionsmaterial och annat för att genomföra arbetet före, under och efter praoperioden.

Kontakt

Marina Palm
Studie- och yrkesvägledare
Grosvadsskolan

070-349 96 80
marina.palm@finspang.se

Jessica Larsson
Praosamordnare
Sektor utbildning

076-695 82 22
jessica.larsson@finspang.se

Michaela Bärlund
Studie och yrkesvägledare
Nyhemsskolan

0122-856 85 mobil O72-521 62 34
michaela.barlund@finspang.se