Språk/Language

Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från bygg- och miljönämnden som krävs innan du kan bygga nytt, bygga till, eller ändra användningen av en byggnad.

Klossar som bildar ett hus.

Du behöver bygglov för:

Nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnad

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du till exempel glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad.
 • Ändring som leder till väsentligt annat ändamål
 • Ytterligare bostad, lokal för handel, hantverk eller industri
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckning, eller vid avsevärd påverkan av yttre inom detaljplan.

Andra anläggningar än byggnader

Vid fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra följande:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor
 • campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar
 • friluftsbad, motorbanor och golfbanor, upplag och materialgårdar
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Peter Kindblom
Tillförordnad Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

peter.kindblom@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Funktionsansvar, byggfunktionen
Therese Grundström

Bygglovshandläggare
Josefine Bäck (föräldraledig)
Emma Löfstedt

Byggnadsinspektör
Therese Hjelm
Zakaria Djioui
Sardar Hasso
Elin Päbel

Administratör
Magnus Christoffersson

Handläggare/Nämndsekreterare
Bitte Landelius