Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:205

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205.

Planens syfte är att utreda möjligheterna att bebygga fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort med hotell. Även en (1 st) bostadslägenhet för tillsyn av hotellverksamheten medges i planen.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 1 juni och 15 augusti 2018. 

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls i Församlingshemmet i Rejmyre den 19 juni.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång