Språk/Language

Lekplatser

Lekplatser är viktiga mötesplatser för lek och utevistelse. Idag finns cirka tio kommunala lekplatser som varje år besiktigas för att uppfylla de säkerhetskrav som finns.

Lekplatsen i Vibjörnsparken, anlagd 2017.

Finspångs kommuns dotterbolag Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta de kommunala lekplatserna. I uppdraget ingår bland annat skötsel av gräsytor, buskage, träd, lekredskap, parkmöbler, staket och papperskorgar.

På turismwebbplatsen hos Visit Östergötland hittar du mer information om de olika lekplatserna i Finspång.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång