Språk/Language

Vattenvård

Finspångs kommun är rik på sjöar och vattendrag. Här finns 368 namngivna sjöar varav cirka 60 stycken är större än 5 hektar.

Sjö med träd med höstfärger i förgrunden.

Våra sjöar och vattendrag inbjuder till naturupplevelser, bad, fiske, kanot- och båtturer och långfärdsskridsko. Vatten är dock en mycket känslig resurs som måste hanteras med stor varsamhet.

Vattendirektivet

Vattenvården i Sverige och övriga EU-länder har gått in en ny fas som bygger på samverkan, delaktighet och helhetssyn.

En ny vattenförvaltning

EG:s ramdirektiv för vatten - vattendirektivet - trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning. Förvaltningen av vatten utgår utifrån naturens egna gränser för vattnets flöden, så kallade avrinningsområden. Sverige har delats in i fem vattendistrikt. Finspångs kommun ingår i två av dessa, Södra och Norra Östersjöns vattendistrikt. Målet är att våra vatten ska nå en god status till år 2021.

Vattenråd

På initiativ av LRF har ett vattenråd bildats för Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden, Finspångsåarnas vattenråd. Avsikten med vattenrådet är att alla som berörs av vattenfrågor ska kunna vara med och påverka beslut genom att bidra lokal kunskap.

Mörtsjöbäcken.

Vattenguidning 25 september kl 17:00

Finspångsåarnas vattenråd, Holmen skog, Skogsstyrelsen tillsammans med Finspångs kommun bjuder in till en vattenguidning i skogarna kring Börgöl. Vi kommer att belysa vattnets betydelse i skogslandskapet och titta på exempel av hänsyn som tas till vattnet inom skogsbruket. Guidningen pågår cirka tre timmar och är kostnadsfri.

Transport och samlingsplatser: En kostnadsfri buss kommer att avgå från Finspångs busstation kl 16:30 med ett påstigningsstopp vid pizzerian i Lotorp cirka kl 16:40. Bussen beräknas vara åter i Finspång ca 20:00. Den som vill kan ta egen bil, observera dock att det finns begränsade parkeringsmöjligheter.

Samlingsplats Börgöl

Anmälan: Vi behöver din anmälan senast 19 september. Observera att antalet platser i bussen är begränsade, först till kvarn gäller.

Vattenvårdsförbund

Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk är medlemmar i två vattenvårdsförbund, Motala Ströms Vattenvårdsförbund och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbunden arbetar med kontinuerlig övervakning av sjöar och vattendrag.

Kontakt

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång