Språk/Language

Bredband

Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information som bilder och musik. Du kan också använda bredband till tjänster som telefoni, radio och TV. Både fasta och mobila lösningar marknadsförs som bredband. Vanligen ger fast bredband högre överföringshastighet än mobilt bredband.

Optiska fiberkablar som lyser mot svart bakgrund.

I Finspångs kommun ansvarar det kommunala bolaget Finet Stadsnät AB för utbyggnaden av fiber.

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång