Språk/Language

Hälsobesök

Elevhälsans medicinska insats är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. Här kan du läsa om de hälsobesök som erbjuds elever i olika årskurser.

Förskoleklass

En hälsodeklaration följer med barnet hem vid skolstart som vårdnadshavare fyller i. Elev tillsammans med vårdnadshavare erbjuds hälsosamtal och kontroll av tillväxt, syn och hörsel hos skolsköterska.

Åk 2

Eleven erbjuds tillväxtkontroll och påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund hos skolsköterska eller skolläkare.

Åk 4

En hälsodeklaration skickas hem till vårdnadshavare. Eleven kallas till ett hälsosamtal om bland annat kost- och motionsvanor, hem- och skolsituation. Tillväxt- och pubertetskontroll. Ryggundersökning. Meddelande om resultat i hälsokontrollen skickas med eleven hem.

Åk 6

Flickor erbjuds HPV-vaccination mot livmoderhalscancer.

Åk 7

En hälsodeklaration skickas hem till vårdnadshavare. Eleven kallas till ett hälsobesök, med samma innebörd som årskurs 4, men även fokus på tobak, alkohol och droger samt sexualitet. Tillväxt- och ryggkontroll. Medicinsk studie- och yrkesvägledning inför kommande gymnasieval. Meddelande om resultat i hälsokontrollen skickas med eleven hem.

Åk 9

Eleven erbjuds påfyllning av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

År 1, gymnasiet

Eleven erbjuds ett hälsosamtal med fokus på dennes livsstil. Kontroller erbjuds om det tidigare framkommit avvikelser

Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök blir eleven "kontrollelev", i samråd med vårdnadshavare, med återbesök hos skolsköterska eller skolläkare eller att man remitteras vidare.

Kontakt

Johanna Hejdeström
Skolsköterska
Bergska gymnasiet samt Grund- och gymnasiesärskolan

0122-852 15

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet

0122-855 44

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan

0122-856 56

Renée Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan F-6 och 7-9

0122-856 83

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan

0122-856 20

Karin Gustafsson
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola och Ljusfalls friskola

0122-852 96

Helena Nilsson
Skolsköterska
Viggestorpsskolan, Rejmyre skola och Brenäs skola

0122-853 48

Cecilia Grenestam
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

0122-852 19