Språk/Language

Profil- och omprovstid

Grosvadsskolan har som elevens val ett antal olika profiler som eleverna kan välja mellan. Enligt grundskoleförordningen ska elevens val (profilen) vara en förstärkning och fördjupning inom de obligatoriska ämnena och innebära en möjlighet för eleven till mer inflytande över sin egen inlärning. Arbetssättet ska också stimulera eleven till att ta eget ansvar i större utsträckning.

Du som elev väljer profil fyra gånger per läsår. Profilpassen ligger en gång i veckan och grupperna är åldersblandade. Det ges inga betyg på profilen men tiden kan användas för att ge dig extra tid/träning i ett ämne som du upplever som svårt.

Under profiltid finns tid för dig som elev att göra omprov.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 FINSPÅNG