Språk/Language

Nyhemsskolan förskole­klass till årskurs sex

Nyhemsskolan i Finspångs centralort arbetar aktivt för att barnen ska lära sig att acceptera individuella skillnader och uppskatta varandras olikheter. Vi har noll­tolerans mot mobbing och arbetar förebyggande mot det. En skola som präglas av arbetsglädje, trygghet och trivsel möjliggör och stimulerar eleven att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Barn leker på skolgården.

Verksamhetsidé

Vår vision
På Nyhemsskolan ska man få den bästa starten för ett livslångt lärande. Vi ska hjälpa eleverna att nå till sin högsta potential och hjälpa dem att växa som människor.

Våra kärnvärderingar är:

  • Vi väcker lusten till kunskap och stimulerar till ett livslångt lärande.
  • Vi tror på allas förmåga att utvecklas.
  • Vi uppskattar varandras olikheter och ser mångfald som en tillgång.

Som förälder kan du förvänta dig detta av oss i skolan:

  • Att vi möter varje elev med hänsyn, tydlighet och respekt.
  • Att vi har duktig och kunnig personal som ser ditt barns behov.
  • Att vi skapar studiero och en trygg miljö för alla elever.
  • Att vi arbetar aktivt för att förebygga mobbing och kränkande behandling.

Vi väcker lusten till kunskap och stimulerar till ett livslångt lärande.

Vi tror på allas förmåga att utvecklas.

Vi uppskattar varandras olikheter och ser mångfald som en tillgång.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet vardagar från kl. 6.00 – 18.00, för alla barn från förskoleklass till det år man fyller 12 år.Vi på Hästhagens fritidshem tycker att den fria leken är viktig.

Det finns gott om lekmateriel att välja på. Inomhus har vi ljusa fina lokaler som är anpassade till skolbarnomsorgen. Vi har hela huset för oss själva.

Utomhus har vi en rejäl skolgård med ett litet skogsparti. Man kan gunga, leka i sanden, spela fotboll och innebandy.

Kontakt

Nyhemsskolan F-6
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Anna Wahl
Rektor
Nyhemsskolan F-6

0122-855 35
anna.wahl@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång