Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-02-26

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2020-01-16

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-02-08

Datum för sammanträde: 2020-01-16

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 23-26

Sociala myndighetsnämnden 2020-01-14

Anslaget: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-06

Datum för sammanträde: 2020-01-14

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 17-22

Sociala myndighetsnämnden 2020-01-02

Anslaget: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-06

Datum för sammanträde: 2020-01-02

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 1-15

Sociala myndighetsnämnden 2020-01-07

Anslaget: 2020-01-08

Tas ner: 2020-01-30

Datum för sammanträde: 2020-01-07

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 16

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång