Språk/Language

Finspång blir köping år 1942

Den första januari 1942 blev Finspång köping. Här är kan du se några bilder från firandet.

Landshövdingen omgiven av landstingsman Ivan Larsson och kamrer Ericsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövdingen omgiven av landstingsman Ivan Larsson och kamrer Ericsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Gäster vid supébordet lyssnar på riksdagsman Skoglunds tal på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Gäster vid supébordet lyssnar på riksdagsman Skoglunds tal på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövdingen och landstingsmannen Ivan Larsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövdingen och landstingsmannen Ivan Larsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Vaktmästare Håkansson ringer i klockan nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Vaktmästare Håkansson ringer i klockan nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Firande nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Firande nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.


Firande med brasa nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Firande med brasa nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövding Hamilton håller tal nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövding Hamilton håller tal nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.


Begreppet köping

År 1862 fick köpingar rätt att bilda egna kommuner och efter 1864 års lagstiftning om fri näringsutövning var det gamla stadsmonopolet helt avskaffat.

För köpingar kom sedan vissa stadsförordningar att gälla som till exemepel brand- och byggnadsstadga samt bestämmelser om stadsplan.

I princip blev en köping som inte bildade egen kommun likställd med municipalsamhälle, en samhällstyp som infördes 1875 och fick fastare utformning 1898.

Då kommunreformen genomfördes 1971 blev Finspångs köping en kommun och heter sedan dess "Finspångs kommun".

Kontakt

Urban Larsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-852 61
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulla-Karin Karlsson
Arkivassistent
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång