Språk/Language

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen. Det innebär alla de tjänster som vänder sig till medborgarna samt funktioner som ekonomi, kansli och personal.

 • arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder
 • beroende och missbruk
 • brottsförebyggande arbete
 • detaljplaner, mark- och exploatering
 • energirådgivning
 • IT
 • kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts
 • kommunikation och marknadsföring
 • konsument-, budget och skuldrådgivning
 • kostproduktion
 • kultur och fritid
 • landsbygdsutveckling
 • miljö
 • räddningstjänst
 • skola och barnomsorg
 • stöd och service till funktionshindrade
 • turism
 • upphandling
 • äldreomsorg

Ledamöter

Kommunstyrelsen har elva ordinarie ledamöter, elva ersättare och en insynsplats.
De är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

Ulrika Jeansson (S), ordförande
Hugo Andersson (c), 1:e vice ordförande
Inge Jacobsson (M), 2:e vice ordförande
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Kristin Andersson (KD)
Stefan Carlsson (V)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD) 

Ersättare

Bertil Senestad (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Patrik Karlsson (S)
Josefina Leo (S)
Kristin Yderfors (C)
Per Olof Hårsmar (KD)
Ingrid Westlund (V)
Mikael Wallin (L)
Ralf Kronholm (M)
Natalie Pettersson (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD)

Insynsplats

Monica Brodén (MP)

Protokoll och kallelser med handlingar

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång