Språk/Language

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av din bostad. Bidraget kan lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag kan endast lämnas till åtgärder som gäller din permanenta bostad (inte fritidsbostad). De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning och gäller bostadens fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med vid en flytt. Exempelvis kan det vara:

  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörrar
  • Badrumsanpassning
  • Ramper

Så här ansöker du om bostadsanpassningbidrag

Fyll i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan måste även ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas. Tänk även på att fastighetsägaren måste godkänna att anpassning av bostaden görs.

Kontakt

Stina Nord
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-858 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång