Språk/Language

Företagsplacering

Med stöd av handledare i daglig verksamhet kan du få sysselsättning vid en så kallad företagsplacering på en vanlig arbetsplats. På arbetsplatsen har du egen handledare och den dagliga verksamheten anpassas speciellt för dig. Du kan arbeta i din egen takt utefter egen förmåga.

Exempel på arbetsplatser:

  • Butik
  • Förskola
  • Verkstad
  • Föreningar

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Bergsslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Telefon 0122-850 07

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång