Språk/Language

Elda ute

Varje år åker vi på utryckning för att släcka bränder som har spridit sig i gräs, vass och skog. Många gånger beror det på att man missbedömt riskerna.

Brasa vid en sjö.

I Finspångs kommun är det förbjudet att elda i tätbebyggt område. Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av brandrisken.

Tänk över om det verkligen är nödvändigt att elda. Trädgårdsavfall kan istället komposteras på den egna fastigheten eller transporteras till kommunens återvinningscentral.

Tips om du ska elda utomhus

  1. Kontrollera om det råder eldningsförbud.
  2. Börja i tid - undvik att elda när det är mörkt ute.
  3. Kontrollera att du kan elda utan att orsaka besvär för andra. Du är exempelvis inte nära en väg eller välbevandrad stig.
  4. Undvik att elda ensam.
  5. Ha tillgång till obegränsat med vatten. Exempelvis vattenslang.
  6. Vänta in bra väderförhållanden. Det är olämpligt att elda ris om det blåser mycket.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång